Ремонт на ел.двигател за компресор.Сринат преден лагер с множество поражения.

Ремонт 250kw статор

ПОДГОТОВКА И ПОЧИСТВАНЕ НА СТАТОР ОТ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ 250KW