НЕРЪЖДАЕМИ МРЕЖИ И СИТА
Неръждаеми мрежи и сита
sita_tip_mesh

Харатеристики