АНТИВИБРАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

DVJ SERVECE предлага голямо разнообразие на антивибрационни елементи (производство на швейцарската фирма ROSTA) за приложения вариращи от индустриални до малки електрически компоненти – двигатели, машини, вентилатори, ремъци, вериги, промишлени машини и др.

Антивибрационните елементи са предназначени да намалят вибрациите, които могат да причинят лошо функциониране, удар или шум, генерирани от движещи се части или вибрационни елементи на небалансирани машини.


Успокоители
uspokoiteli

Харатеристики

Антивибрационни елементи
antivibratsionni-elementi-rosta

Харатеристики

Вибрациите могат да причинят:

  • Повреда на машинните части.
  • Съкратен живот на машината.
  • Предава шум.
  • Повреда на подове.
  • Неизправности.

Ползи от антивибрационни елементи:

  • Удължава живота на машината.
  • Намаля досадните вибрации и предавания шум.
  • Увеличава времето между поддръжките.
  • Трайно решение за ефективно абсорбиране на вибрациите.