ЕЛКТРОДВИГАТЕЛИ GAMAK

АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ от

Gamak
Компанията е известна в световен мащаб, с качестото си, като сами извършват пресоване, механична обработка, опаковане, монтаж, формоване, ремонт и поддръжка, шприцване на алуминий. Притежават една от най-оборудваните тестови станции в Европа и сами произвеждат медните проводници, което се извършва само от две компании в света.

Моля изчакайте...