КЛЕМНА КУТИЯ PVC

Клемните кутии се използват за вграждане в електрически стълбове, с цел захранване на уличното осветление, но намират приложение и за друг вид електротехнически задачи.
Ние предлагаме на клиентите, клемни кутии от устойчива и висококачествена пластмаса.
Кутиите се употребяват в строителството, промишлеността или транспорта. Тяхното действие е сходно с това на електрическите табла, като функционалността е почти идентична.

Основната идея на клемните кутии е разпределянето на енергия, данни и сигнали. Те защитават апаратурата, двигателите и клеморедите от въздействието на климатичните особености. Кутиите предпазват инсталациите от прах, влага, химикали, газове и слънчева радиация. На пазара можете да откриете пластмасови, алуминиеви и стоманени клемни кутии.

Пластмасовите клемни кутии са най-използвани в строителството. Редом с това тези съоръжения са приложими за двигатели и различни видове машини. В нашия сайт сме показали най-добрите кутии отговарящи на всички изисквания обвързани с дейността. Естествено, вие получавате добра цена и качествен продукт, който да използвате.

МОДЕЛ
MODEL
ФИГУРА
PICTURE
A
/mm/
B
/mm/
C
/mm/
D
/mm/
F
/mm/
63/7119595606036
80/901108108747442
110/1121120120747448
1321130130848456