гдпр_полицъ

GDPR споразумение за съгласие

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно ... (посочете видовете данни, напр. „име“, „адрес“, „имейл адрес“ и т. н.) се обработват от компания X за целите на ... (посочете точна цел, например "изпращане на рекламни материали за продуктите на компанията ... "), а данните ... (посочете видовете данни, напр. „име“, „адрес“, „имейл адрес“ и т. н.) се предоставят за обработване на компанията D (точни данни за получателя, напр. име и адрес на компания D) за целите на ... (точна цел, напр. "за изготвяне на клиентски профили съобразно закупените стоки") за период от ... (посочете предполагаемото времетраене на обработването). Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя имейл до ... (посочете имейл адреса, на който ще получавате такива съобщения).