Интерактивен калкулатор за ефективност (спестяване) на енергия при сравнение на нашите продукти с конвенционалните двигатели.

Интерактивен енергоспестяващ калкулатор за сравняване на традиционните електродвигатели с нашите ефективни продукти. Изчислете ефективността на електродвигателя (електромотора) си с новите стандарти.

Въведете данни за старият си електродвигател и сравнете ефективността му с нов стандард на ефективност

Съществуващ двигател Ефективен двигател
Изходна мощност на двигателя (kW)
Работна скорост на двигателя (об/мин)
Клас на ефективност
Колко дни работи в годината (d)
Колко часа работи на ден (h)
Цена на единица електроенергия (лв/kWh)
Ефективност на двигателя (%) 72.1 72.1
Изразходвана можност за 1 час (kWh) 1.04 1.04
Спестявания, направени за 1 час (kWh) 0
Общо годишно работно време (h) 0
Общо спестявания, направени за 1 година (kWh) 0
Общо годишни спестявания (лв) 0
Съществуващ двигател Ефективен двигател Цена за единица електроенергия (лв/kWh) Общо работни часа на година(h) Ефективност, направена за 1 час (kWh) Обща годишна ефективност (kWh) Обща годишна ефективност (лв)
Изходна мощност (kW) Обороти (rpm/min) Клас на ефективност Ефективност на двигателя (%) Изходна мощност (kW) Обороти (rpm/min) Клас на ефективност Ефективност на двигателя (%)
0 0
DVJ-Service calculator© DVJ Service - калкулатор за изчисляване на ефективност на електродвигатели